Stort avstånd mellan småföretagare och politiker

7 av 10 känner inte att det går att få kontakt med politiker

I en medlemsenkät svarade 70 procent att de ansåg att det var svårt att få fram sin åsikt till politiker inför valet. I kombination med att engagemanget för småföretagarfrågor upplevs som lågt hos både riksdagspolitiker och kommunpolitiker riskerar småföretagarna som skapar fyra av fem nya jobb att hamna i skuggan i valet. 

De frågor som småföretagarna önskar att politikerna arbetade med är i huvudsak tre:

– Sänkt arbetsgivaravgift 72%

– Ta bort sjuklöneansvaret 65%

– och mindre regelkrångel 45%

Därefter är det ett långt hopp ner till ytterligare fem viktiga frågor: Återinför skattefrihet för sjukvårdsförsäkringar 34%, Öka tryggheten för företag 34%, Sänkt bolagsskatt, 33%, Ökar säkerheten mot bolagskapningar 31%, Tryggare pensionslösningar 28%

Läs hela rapporten här

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar