Stölder och inbrott #1

 Ligg steget före tjuven – såhär undviker ni stöld och inbrott. Det är billigare att förebygga inbrott än att råka ut för det.

 Stölder/inbrott sker i störst utsträckning på kvällar, helger och raster. Timmarna mellan 16-20 och 04-06 är värst

Gör riskanalys och gå igenom följande med all personal:

 • Upprätta rutiner på arbetsplatsen för att hålla god ordning
 • Använd kameraövervakning och larm
 • Lås in och förvara utrustning säkert, helst i säkerhetsskåp
 • Berätta inte för utomstående om utrustning/byggmaterial
 • Märk egendom med Smart DNA, skylta staket/dörrar och sätt dekaler på utrustning och fordon
 • Lämna aldrig egendom i fordon 
 • Vid semestrar, helger eller längre paus i bygget, töm arbetsplatsen själv!
 • Belys och hägna in området
 • Spärra flyktvägar
 • Inkrypningsskydd/galler på fönster nära marknivå
 • Brytskydd på alla ytterdörrar
 • Spärra containerns dörrar exempelvis med ett fordon när ni lämnar området
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar