Stöd för kompetensutveckling i samband med korttidsarbete

Från och med 1 januari införs möjligheten för arbetsgivare att få ersättning för kostnader i samband med kompetensutveckling av personal. Ersättningen omfattar utbildningsinsatser som genomförs under tiden för korttidspermittering.

Regeringen skriver på sin hemsida:

”Att stärka och underlätta möjligheter till kompetensutveckling och ett livslångt lärande är viktigt för att individer och företag ska stå starka i ett samhälle som förändras i snabb takt, bl.a. genom ökad digitalisering och globalisering och där klimatfrågorna blir allt mer avgörande!

Företagen kan få upp till 60 procent av kompetensutvecklingskostnaderna i ersättning, och det kräver att insatserna regleras i ett lokalt kollektivavtal eller ett skriftligt avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagarna.

Läs mer på regeringen.se

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar