Staten största betalare av advokattjänster 

Attorney.

Fler än 1800 advokatbyråer gjorde affärer med offentliga beställare 2020. Värdet på utbetalningarna uppgick till över 4,7 miljarder, och det är det statliga beställarna som står för den absoluta merparten av dessa. Störst är Sveriges Domstolar som betalade 3,8 miljarder till advokater.

PublicInsight presenterar en kartläggning av 2020 års inköp av varor och tjänster från advokatbyråer som landets alla myndigheter, kommuner och regioner har gjort. Den visar att sammanlagt 1 886 företag inom branschen gjort affärer för över 4,7 miljarder kronor med offentliga betalare under 2020. De statliga beställarna, främst Sveriges Domstolar, står för majoriteten av advokaternas offentliga affärer förra året. 

Även om arvoden och ersättningar i samband med rättsprocesser inte ska jämföras med andra offentliga inköp så är det en markant ökning av utbetalt belopp. Mer än en fördubbling sedan 2012 då vi började samla in dessa värden. Den egentliga offentliga affärens värde är därmed ca 900 miljoner och den största leverantören till offentlig sektor är Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB som sålde för drygt 115 miljoner på offentlig marknad, varav 46 miljoner till statliga beställare och 57 miljoner till regioner.  

126 statliga myndigheter köpte advokattjänster för totalt 500 miljoner kronor under 2020 från 760 leverantörer. (Sveriges Domstolar exkluderat) Regionernas totala inköp av advokattjänster uppgick till drygt 128 miljoner fördelat på 81 leverantörer. 

Av landets 290 kommuner var det 244 som köpt advokattjänster under 2020, till ett totalt värde av 301 miljoner kronor. 293 företag levererade advokattjänster till kommunala beställare 2020.  

De tio största leverantörerna inom advokatbyråer på offentlig marknad 2020 (belopp från Sveriges Domstolar exkluderat):  

1. Mannheimer Swartling Advokatbyrå Aktiebolag 115,7 miljoner 
2. Advokatfirman Pedersen Aktiebolag96,2 miljoner 
3. Advokatfirman Lindahl Kommanditbolag39,6 miljoner
4. Setterwalls Advokatbyrå AB24,7 miljoner
5. Trägårdh Advokatbyrå AB22,9 miljoner 
6. Hannes Snellman Advokatbyrå AB20 miljoner
7. Advokatfirman Vinge Kommanditbolag19,4 miljoner
8. Front Advokater AB16,8 miljoner
9. Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB14,8 miljoner
10. Advokatfirman Åberg & Co Aktiebolag13,4 miljoner

– Vi på PublicInsight har som mål att göra det enklare att hitta och vinna affärerna på den offentliga marknaden.  Därför väljer vi att belysa en bransch per vecka för att öka insikten om storleken på den offentliga marknadens affärsmöjligheter.   

säger  företagets  grundare Fredrik  Tamm

Källa: Data om offentliga affärsvärden kommer från DS Insikt. Affärsvärde avser summan av fakturerat belopp till myndigheter, kommuner och regioner inklusive eventuella skatter som till exempel moms under ett helt kalenderår.  I de affärsvärden som visas ingår inte affärer som görs via tredje part.    

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr