Småföretagen skall få mer stöd. Det är riksdagens besked till regeringen

omsättningsstdö2.001

Riksdagen gav regeringen uppdraget att göra mer insatser för de minsta företagen i riksdagsdebatten den 17e juni. Beslutet säger att bättre lösningar för enskilda näringsidkare skall erbjudas för att dessa skall kunna överleva Corona krisen. Beslutet bekräftas i en extra ändringsbudget. Beslutet lyder:

”Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen skyndsamt och fortlöpande bör granska stödåtgärdernas sammanlagda påverkan på företagen och återkomma till riksdagen med förslag på åtgärder som särskilt stärker de enskilda näringsidkarnas möjligheter att överbrygga konsekvenserna av covid-19”

Omställningsstöd är beslutat – öppnar 22 juni

I den extra ändringsbudgeten beslutades även det tidigare aviserade omställningsstödet för de företag som tappat mer än 30 procent under mars-april. Stödet kan ansökas från och med den 22 juni 12.00.

Stödet är öppet för företag:

  • Som haft en omsättning om minst 250.000 kr under 2019
  • Som tappat mer än 30 procent under mars-april tillsammans
  • Som har F-skatt sedel

Stödet ersätter del av de fasta kostnader som företaget har och ersätter med andra ord inte lönekostnader, eller andra rörliga kostnader.

Läs mer här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr