Småföretagare har en miljard i ofakturerade jobb!

Survey FF Sommar och administration i samarbete med DICOPAY.001

Och dröjer onödigt länge med att fakturera.

Småföretagare som är medlemmar i Företagarförbundet Fria Företagare anger att de har ofakturerade jobb tillsammans för upp emot 1 miljard. I en undersökning genomförd under juni anger hälften av företagen att de har ofakturerade jobb till ett genomsnittligt värde av 145 000 kr per företag. 

Fakturering har blivit enklare. Men trots det så anger nästan var tredje företagare i undersökningen att de upplever fakturering och betalningar som en jobbig del av arbetet. Och hela 63 procent anger att de då och då blir sena med sin fakturering.  

Småföretagare använder traditionella rutiner Hela 66 procent anger att de fortfarande skickar pappersfakturor i brev. Inte nödvändigtvis alla men en andel av fakturorna kräver skrivare, frimärke och kuvert för att nå kunden. 


Undersökningen genomfördes i samarbete mellan DICOPAY och Företagarförbundet Fria Företagare under Juni månad via mailenkät till Företagarförbundet Fria Företagares medlemspanel. Totalt mottog 4682 panelmedlemmar enkäten och  (7,4%) av mottagarna svarade på enkäten. 

Lär hela undersökningen här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr