Småföretagare går till jobbet trots att de är sjuka

Hälften av Sveriges alla småföretagare arbetar trots att de är sjuka visar en undersökning genomförd av IPSOS på uppdrag av Movestic.

Många av företagarna i undersökningen anger att de inte kan vara borta från jobbet alls utan att företagets omsättning påverkas, Andra anger att de kan vara borta max en vecka. Var fjärde småföretagare har aldrig varit sjukskriven och fyra av tio har inte varit sjukskrivna de senaste fem åren.

Resultatet visar att den ekonomiska otryggheten är stor och i praktiken är det svårt att vara borta från företaget, till exempel för att ta hand om sig själv vid sjukdom. Säger Tobias Prytz, ansvarig för digitala tjänster mot småföretagare på Movestic.

En majoritet av småföretagarna anser att det är mer otryggt att driva eget företag jämfört med att vara anställd, och många har också övervägt att ge upp företagandet och ta anställning istället för att öka den ekonomiska tryggheten. Osäkerheten finns inte bara i bland de nya GIG-företagarna utan det är lika vanligt bland de som drivit företag i 20 år.

Läs mer här

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar