Småföretag vs skatteverket 0-1

roland-sigbladh

Att driva ett skatteärende som småföretagare mot skatteverket är en ojämn kamp. Lite som David mot Goliat, med den skillnaden att här vinner Goliat (Skatteverket)

Srf konsulterna har genomfört en enkätundersökning bland småföretagare. Den visar att hälften av småföretagarna har överklagat beslut från skatteverket som de upplevt felaktiga eller tveksamma. I enkäten uppger 70 procent av de som drivit, eller driver mål mot skatteverket att de ser små utsikter att vinna.

Roland Sigbladh som företräder Srf konsulterna säger till dagens industri att det är omöjligt för småföretagare att utmana Skatteverkets resurser och maktövertag. Skatteverket kan lägga 30 timmar på att förbereda ett mål, medan småföretag inte ersätts för mer än 30 minuter. Därav väljer många att avstå överklagan trots att de anser sig drabbade av ett felaktigt beslut.

I ett av svaren från enkätdeltagarna anger en företagare:

”Som före detta handläggare på Skatteverket, där jag tidvis hade uppgiften att handlägga omprövningar och processer, vet jag att den skattskyldige är i rejält underläge mot staten.”

Detta till trots att många av de fall som går till domstol utfaller till företagens fördel. Hela två tredjedelar av de som orkat och haft råd att driva sina ärenden till domstol har fått rätt eller delvis rätt mot skatteverket.

Roland Sigbladh på Srf Konsulterna föreslår ett basstöd på tex. 10.000 kr för de företag som vinner ärendet. det skulle jämna ut övertaget som skatteverket har resursmässigt något och skapa en jämnar spelplan.

Läs artikeln på dagens industri här

Läs rapporten från SRF konsulterna här

Läs pressmeddelandet här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr