Skattehöjningar i sikte…

Pandemin, inflation, svårt med varuleveranser, kompetensbrist. Till utmaningarna kan snart också höjd skatt i kommunerna läggas. Efter två, tre år med bidrag och stöd från staten och blomstrande kommun-ekonomier så väntas trenden vända och Sveriges Kommuner och Regioner SKR har prognostiserat ett minus på tre miljarder.

”Vi har en mer hård real ekonomi och dessutom en hög inflation som drabbar verksamheterna och ökar pensionskostnaderna”, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på SKR, till SVT

Det som ytterligare kan leda till höjda kommunalskatter är den väntande arbetskraftsbristen inom vård och omsorg de närmaste 10 åren.

Läs mer här

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar