Semesterregler för nyanställda – vi reder ut vad som gäller

Sommarsemester

Får NYANSTÄLLDA  någon semester, måste man inte ”tjäna in” den först? 
Vi reder ut vilka regler som gäller.

DET BÖRJADE med en fråga till vår rådgivningspanel från en företagare som hade två nyanställda som börjat under våren (1 februari respektive 1 mars) och dessutom anställt ytterligare en person som skulle börja sin anställning den 1 juni. Så – vad gäller egentligen för semester för nyanställda?

ENLIGT SEMESTERLAGEN börjar semesteråret den 1 april år 1, och slutar den 31 mars år 2. Det första året är så kallat intjänande år, det andra s.k. uttagsår. Enligt lagen har en arbetstagare rätt till 25 dagars semester varje år, men om anställningen påbörjas efter den 31 augusti är rätten begränsad till 10 dagar. Man måste dock skilja på betald och obetald semester. Lagen bygger på tanken att arbetstagaren först måste tjäna in sin betalda semester. Det gör arbetstagaren under det första året, intjänande året, så att semestern nästa år, uttagsåret, blir betald.

EXEMPEL 1: En arbetstagare börjar sin anställning den 1 april. Arbetstagaren har då rätt till 25 semesterdagar det första året. Samtliga dessa är dock obetalda. Nästa år har arbetstagaren fullt intjänande, och har då rätt till 25 betalda semesterdagar.

EXEMPEL 2: En arbetstagare börjar sin anställning den 1 juni. Arbetstagaren har då rätt till 25 semesterdagar det första året. Samtliga dessa är dock obetalda. Nästa år har arbetstagaren visst intjänande, och har då rätt till 21 betalda semesterdagar och 4 obetalda.

DET ÄR alltså fråga om att arbetstagaren först tjänar in sin ersättning, och således får en fordran mot arbetsgivaren, som sedan tas ut. Lagen är dock dispositiv till arbetstagarens fördel, dvs. man kan avtala om annat så länge arbetstagarens rättigheter inte inskränks. Ett sätt att göra det är att bestämma att intjänandeår och uttagsår sammanfaller. Ett annat, enklare, sätt är att överenskomma om så kallad förskottssemester. Det innebär att skuldförhållandet blir omvänt. Med förskottssemester har den anställde rätt till betald semester redan det första året. Överenskommelsen kan innebära att förskottssemester utgår helt eller delvis, men vanligast är helt, dvs 25 dagar.

ARBETSTAGAREN FÅR i detta fall rätt till betald semester 25 dagar, redan första året, trots att rätten ännu inte intjänats. Arbetsgivaren får således en fordran mot arbetstagaren, som dock är på noll efter ett år. När arbetstagaren sedan tar ut betald semester år 2, uppstår en ny fordran o.s.v. Efter 5 års anställning preskriberas alltid den fordran som arbetsgivaren har mot arbetstagaren. Om arbetstagaren säger upp sig själv, eller blir avskedad eller uppsagd på grund av personliga skäl innan fem år har gått, skall arbetstagaren återbetala förskottet i enlighet med aktuell skuld. Om arbetsgivaren däremot säger upp på grund av arbetsbrist, faller alltid arbetsgivarens fordran.

TEXT: SÖLVE DAHLGREN

Mer läsning: ”Sommar- och extrajobb– Information till skolungdom och studerande” (SKV 430) broschyr som går att ladda ner från skatteverket.se. På Arbetsmiljöverket (www.av.se) hittar du fler regler för sommarjobb bland annat kring åldersgränser.

5 svar

 1. Hej,
  Det finns något som heter att man som arbetsgivare inte får ”tvinga” ut någon i obetald semester.
  Exempel,
  Om man som jag planerar att stänga företaget under 4 veckor under juli och har personal som bara har
  17 dgr. betald semester. Det finns m.a.o. inget arbete för någon då det är stängt under dessa veckor.
  Vad gäller då?

  1. Som arbetsgivare planerar du arbetet, det innebär att en anställd inte kan få semester när de önskar. Som arbetsgivare är du skyldig att förlägga minst 4 veckor sammanhängande någon gång under perioden juni – augusti varje sommar. Om du stänger i juli så kan du alltså förlägga semestern dit. Det är därför viktigt att personalen informeras om detta så att ni kan planera på bästa sätt för bolaget.

   Jag förstår inte riktigt din andra fråga men som jag tolkar den har du personal som har 17 dagar i semester dvs. knappt 4 veckor. Resultatet av det bör bli att de har semester 17 dagar och är arbetsbefriade under 3 dagar, jag har svårt att se att du kan tvinga dem till obetald semester under 3 dagar då det är du som arbetsgivare som inte kan ge dem arbete.

   Med vänlig hälsning
   Cristina Bergner
   Advokatfirman NOVA

 2. Hej, jag är nyanställd sen 1 april. Jag har 31 semesterdagar/år, står i mitt avtal o på min lönespecifikation. I somras tog jag ut 23 dagar, semesterlön fick man månaden efter. Novemberlönens lönespecifikation kom i förrgår lön och i den har vår semesterlön räknats bort från vår månadslön då enl. vår löneadministratör säger att vi har fått felutbetalningar. Alla är upprörda här på jobb, vad gäller?

  1. Hej Theresa.
   I denna fråga skall du kontakta ditt fackombud för att ta hjälp med att förstå eventuella oklarheter.
   Med Vänlig Hälsning
   Dennis

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr