Ung-arbetare-Fotolia_20569682_XS-1332839594953Dagens Nyheter skriver om den sänkta arbetsgivaravgiften för unga (under 26 år är avgiften numera 15,49 procent jämfört med 31,42 procent normalt) och några experter menar att den inte gett effekt.
– Det är ungefär samma andel ungdomar som jobbar före och efter reformen. Det kan tyda på att de flesta av de jobb som vi ser efter halveringen av arbetsgivaravgiften skulle vi ha sett ändå, säger Anders Forslund, professor vid Uppsala universitet och biträdande chef vid IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering.
–  Att sänka arbetsgivaravgifter är en dyr metod med osäkra effekter. En hel del tyder på att det inte har någon effekt alls. Dessutom är syftet att motverka ett problem som är mindre än de flesta tror, säger Lars Calmfors, professor i nationalekonomi.
Han menar att ungdomsarbetslösheten inte är så stor som siffrorna visar eftersom många “arbetslösa” egentligen studerar heltid och bara söker extrajobb.
Samtidigt visar många undersökningar att just sänkt arbetsgivaravgift, för alla åldrar, är något som skulle kunna få företag att anställa fler. Framför allt bland småföretagen som står för den stora delen av företagen.
Forskarna vet inte heller hur många ungdomar som hade försvunnit från arbetsmarknaden under krisåren 2008-2009 om inte den lägre arbetsgivaravgiften funnits.

Läs mer på DN.se

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.