Så slår ”andra vågen” mot småföretagen

Survey FF November #2 .001

”Andra vågen” slår hårt mot de minsta företagen, hela 45 procent anger i undersökningen att de nu är i ekonomiska svårigheter till följd av Coronapandemin.

Var fjärde företag har sökt stöd. Bland stöden är korttidspermitteringen det vanligaste, 7 av 10 stödsökande har sökt detta. Vilket omräknat till andel av alla småföretag innebär att 17,5 procent ansökt om korttidspermittering. Näst efter permittering kommer stödet om nedsatt arbetsgivaravgift som 42 procent sökt, vilket i praktiken blir 10,5 procent av den totala andelen småföretag. På tredje plats kommer det i somras efterlängtade omställningsstödet som 28 procent ansökt om, vilket faktiskt innebär att endast 7 procent av den totala andelen företag sökt detta stöd. 

Två tredjedelar av de som sökt anger att de fått hela det sökta beloppet, medan 5 procent inte fick sin ansökan godkänd, hela 15 procent väntar fortfarande på besked. Omräknat på Sveriges alla företag skulle det innebära att mellan 35-40.000 företag fortfarande väntar på besked om de får hjälp från Staten eller inte.

Nästan hälften av de som fått stöd säger att hjälpen hållit deras företag ”flytande” medan 15 procent har lånat upp pengar eller tagit hjälp av familj eller vänner för att klara sig. 3 procent säger att de inte haft någon hjälp av stöden och nu är nära konkurs. I praktiken innebär detta att 30.000 företag står i begrepp att läggas ner, och de arbetstillfällen de givit nu är på väg att försvinna.

Läs hela rapporten här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr