Röster höjs för stöd till företag för att kompensera de höga elpriserna

Europe, Italy , Increase in the cost of bill for  gas and electr

Politikerna trumfar över varandra i valtider med kompensation för höga elpriser till hushållen. Regeringen har lovat ut minst 30 miljarder till hushållen i vinter och Magdalena Andersson säger i en presskonferens att:

– Du kommer att få pengarna i vinter.

Totalt ska 60 miljarder av de avgifter som betalats in till Svenska Kraftnät, så kallade flaskhalsintäkter återföras till de företag och hushåll som drabbats värst av de höga elpriserna. Av 60 miljarder ska minst 30 miljarder gå till hushållen. 

Tre gånger mer än förra vintern

Högkostnadsskyddet är enligt regeringen tre gånger så högt som den kompensation som hushåll kunde ta del av i vintras, och det kommer bli mer återbäring till dem som bor i södra Sverige, förklarar statsministern.

Denna gången kommer stödet även till företagen.
Regeringen bedömer att pengarna kommer att fördelas ungefär lika mellan hushåll och företag. Det innebär att de svenska hushållen kommer att få cirka 30 miljarder kronor i stöd om förslaget godkänns. Hur dessa pengar ska betalas ut är inte klart och regeringen ger nu Svenska kraftnät i uppdrag att ge detaljerade förslag på detta. Senast den 15 november ska Svenska kraftnät komma med förslag hur utformningen av åtgärderna ska se ut.

Läs och lyssna här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr