Läs i nedan pdf-fil FöretagarFörbundets remissvar till finansdepartementet

https://www.ff.se/wp-content/uploads/2013/08/Översyn-3-12.pdf