FöretagarFörbundet kommenterar betänkandet. Vi vill understryka att det är bättre att göra en enhetlig heltäckande lösning som är genomtänkt i alla avsikter och aspekter än att stressa fram en lösning som sedan måste justeras och modifieras.

Se våra kommentarer i övrigt:

Hämta remissen som PDF

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.