Regeringen vill främja ett långsiktigt hållbart och konkurrenskraftigt skogsbruk

Jordbruksminister kullgrenoch klimatminister Romina

– Skogen och svenskt skogsbruk är en strategisk resurs för både klimatet och svensk konkurrenskraft. En hållbar skogspolitik måste samtidigt kunna förena konkurrenskraftiga ekonomiska villkor med en god miljöhänsyn. Regeringen tar därför nu ett viktigt steg för att utveckla en framtida ändamålsenlig skogspolitik.

säger landsbygdsminister Peter Kullgren i ett pressmeddelande.

Sverige behöver få tillgång till mer biomassa till omställningen bort från fossila bränslen. För detta behövs ett långsiktigt hållbart skogsbruk. En ökad tillväxt i skogen och ökad tillgång på skoglig biomassa. På detta sätt skall skogen bidra till klimatomställningen på bästa sätt enligt klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

En särskild utredare, professor emeritus Göran Örlander, ska genomföra en översyn av den nationella skogspolitiken, inklusive policyutvecklingen inom EU, samt överväga åtgärder för ett långsiktigt hållbart och konkurrenskraftigt skogsbruk som stärker näringsfriheten och investeringsviljan. I uppdraget ingår också att ge förslag för en effektiv, enkel och väl fungerande tillsyn av skogsbruket och ett effektivare miljömålsarbete i skogen, skriver regeringen på sin hemsida.

Läs mer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr