Direkt efter valet ställde vi frågan om den nya regeringen skulle välja småföretagen och därmed jobben och tillväxten i landet. Nu vet vi svaret.

Skatteförslagen i den kommande vårbudgeten slår hårt mot landets småföretagare och därmed finns risken att tusentals anställda går mot arbetslöshet samt att ungdomar och andra utsatta grupper på arbetsmarknaden får svårare att komma in.

Skatteförslagen från regeringen mot jobb och tillväxt:

– En sänkning av ROT-avdraget från 50 till 30 procent.

– RUT-avdraget sänkas till ett maxbelopp på 25 000 kr om året.

Det säger sig självt att ett stort antal företag (och många av dessa är nya) kommer att få dra ner på personal. Andelen ”svartjobb” kommer därmed att öka med minskad intäkt till statskassan som följd. Många av dessa företag har idag anställda som fått sitt första inträde på arbetsmarknaden, nu minskas denna positiva möjlighet.

– Sänkningen av arbetsgivaravgifterna för unga kommer att halveras i augusti och kommer sedan att tas bort helt nästa år.

Det kommer alltså att kosta mer att anställa unga och generellt också att anställa. Och det är småföretagen som drabbas, hos vilka den största andelen jobb finns och skapas sedan årtionden tillbaka i Sverige.

-Investeraravdraget kan komma att förändras.

Förslaget innebär att när företaget vill växa så stängs familjesfären ute och inskränks till att gälla enbart utomstående/oberoende.

Dessutom slår höjningen av bensin- och dieselskatten mot de företagare som t ex behöver transportbil för sin verksamhet.

Det som är bra för småföretagen är bra för Sverige.
Regeringens förslag går i helt motsatt riktning.

Mats Assarsson
Ordförande
Företagarförbundet Fria Företagare
mats.assarsson@ff.se

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.