Regeringen valde bort småföretagen!

 

Direkt efter valet ställde vi frågan om den nya regeringen skulle välja småföretagen och därmed jobben och tillväxten i landet. Nu vet vi svaret.

Skatteförslagen i den kommande vårbudgeten slår hårt mot landets småföretagare och därmed finns risken att tusentals anställda går mot arbetslöshet samt att ungdomar och andra utsatta grupper på arbetsmarknaden får svårare att komma in.

Skatteförslagen från regeringen mot jobb och tillväxt:

– En sänkning av ROT-avdraget från 50 till 30 procent.

– RUT-avdraget sänkas till ett maxbelopp på 25 000 kr om året.

Det säger sig självt att ett stort antal företag (och många av dessa är nya) kommer att få dra ner på personal. Andelen ”svartjobb” kommer därmed att öka med minskad intäkt till statskassan som följd. Många av dessa företag har idag anställda som fått sitt första inträde på arbetsmarknaden, nu minskas denna positiva möjlighet.

– Sänkningen av arbetsgivaravgifterna för unga kommer att halveras i augusti och kommer sedan att tas bort helt nästa år.

Det kommer alltså att kosta mer att anställa unga och generellt också att anställa. Och det är småföretagen som drabbas, hos vilka den största andelen jobb finns och skapas sedan årtionden tillbaka i Sverige.

-Investeraravdraget kan komma att förändras.

Förslaget innebär att när företaget vill växa så stängs familjesfären ute och inskränks till att gälla enbart utomstående/oberoende.

Dessutom slår höjningen av bensin- och dieselskatten mot de företagare som t ex behöver transportbil för sin verksamhet.

Det som är bra för småföretagen är bra för Sverige.
Regeringens förslag går i helt motsatt riktning.

Mats Assarsson
Ordförande
Företagarförbundet Fria Företagare
mats.assarsson@ff.se

Ett svar

  1. Besluten av regeringens senaste beslut bevisar bara en gammal sanning om våra Politikerbroiler. De har ringa eller inga erfarenheter från den ekonomiska verkligheten som bland annat gäller för småföretagarna som skapare av arbetstillfällen. Lycka till Sverige i att skapa fler arbetstillfällen.

    Bo Forsgren

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr