Regeringen föreslår ”generösare” stöd

Företagarförbundet  Mathias

Men det är knappt ett halvhjärtat förslag man lägger fram?

Regeringen är överens med Centerpartiet och Liberalerna om att stöden måste nå fram till företagen som Företagarförbundet påtalat vid ett flertal tillfällen med politiker som arbetar med dessa frågor.

Bra!

Det är också bra att man avsatt stora summor för att hjälpa företagen som Företagarförbundet skrivit om tidigare. Till omställningsstödet har man avsatt 39 miljarder varav endast 1 miljard hittills är utbetald.

Men varför når hjälpen inte fram…

Förslaget är nu att sänka villkoren för hur mycket omsättning man behöver ha förlorat för att vara kvalificerad för omställningsstödet. Tidigare var kravet 50% (då många företag redan gått i konkurs, det förstår de flesta företagare), nu enligt förslaget räcker det med att företaget under augusti-oktober har förlorat 40% av sin omsättning och i november-december räcker det med att man förlorat 30 procent jämfört med föregående år.

Vid dessa nivåer är de flesta småföretag redan satta ur spel. Tänk om Sverige var ett företag. Och en kris drabbade Sveriges intäkter rejält. Sverige behövde be världssamfundet om hjälp och stöd. Varpå de skulle svara – nä ni måste första ha förlorat 40 procent av ALLA era skatteintäkter innan ni får hjälp! 40 procent! Om så mycket försvann skulle Sverige vara i konkurs, ingenting skulle fungera, inte skolor, vård, vägar och det skulle då rakt inte finnas pengar att avlöna politiker med.

Det här verkar politikerna i regering och samarbetspartierna ha svårt att förstå. Menar man allvar med att man vill hjälpa företag att överleva måste man agera och visa det också. Med fagert tal kommer man inte nån vart.

Lösningen är likvida medel

Antingen sänker man kraven på förlorad omsättning till nivåer som göra att de krisdrabbade småföretagen får en rimlig chans att ta sig igenom krisen. Kravet bör sättas till ett omsättningstapp på 20-25% max!

eller …

Så sätter man Företagarförbundets lösning med omställningslån i sjön och erbjuder alla företag som tappat omsättning, om så bara 5%, att låna till likvida medel:

  • till låg ränta, 0,16 procent som på ett studielån. Att investera i dessa företag är att investera i framtiden på samma sätt som man investerar i människor studier
  • utan personlig risk, Utlånaren kan inte tvinga till sig företagares trygghet genom att ta deras familjers hem, villa och bostad i som säkerhet.
  • lång återbetalningstid – framtida vinster betalar tillbaks lånet.

Lösningen ovan är ett omställningslån som Företagarförbundet presenterat redan i våras för regeringen. Det bygger på att man lånar mot en preferensaktie som fungerar som säkerhet för lånet och samtidigt inte får balansräkningen att välta.

Ta 106 sekunder för att förstå hur ett Omställningslån fungerar.

Eller läs mer om hur Företagarförbundets förslag till omställningslån fungerar här

Läs om regeringens och samarbetspartierna halvhjärtade förslag här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr