Rädda ROT!

ROT_avdrag-1243866348372En ny undersökning från FöretagarFörbundet visar att nästan fyra av fem företagare, som säljer ROT-tjänster, är negativa till den nya fakturamodellen i ROT-avdraget, som träder i kraft den 1 juli i år. Tre av fem företagare är mycket negativt inställda.

Förutom likviditetsproblem och rättsliga risker för småföretagarna, innebär systemet att företagarna tvingas ta på sig rollen som ”skattepoliser” – på uppdrag av Skatteverket.

-Man skulle kunna säga att Skatteverket ”out-sourcar” delar av sin verksamhet, utan att småföretagen får betalt för det. Småföretagarna måste nu kontrollera alla köpare samt att det finns medel kvar i systemet, säger Camilla Littorin, förbundssekreterare på FöretagarFörbundet.

Fakturamodellen i ROT-avdraget kommer att medföra flera problem för småföretagare. Småföretagen ta på sig risker, eftersom de måste ligga ute med pengar till Skatteverket. I ett läge där många företag har problem med likviditeten är det en extra börda för en redan utsatt grupp.

Dessutom innebär det nya systemet en rättslig risk. Vad händer om kunden egentligen inte ägde huset? Vad händer om flera byggare som alla jobbat på ett bygge försöker utnyttja samma begränsade ROT-avdrag? Företaget måste då i efterhand kräva kunden på ännu mer pengar. Resultatet blir att företagaren tvingas ta på sig rollen som ”skattepolis”.

Till sist betyder det nya ROT-systemet mycket pappersarbete för företagen. I små företag med liten administration är det knappast välkommet. Företagens stora motstånd mot fakturamodellen är därför inte en överraskning.

Läs rapporten

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr