Protesterna får regeringen att backa om 3:12-reglerna

sedlar_med_vag_312regler

Förslaget till nya 3:12-regler har sågats av i stort sett alla remissinstanser, däribland Företagarförbundet Fria Företagare. Lyckligtvis verkar regeringen nu ha tagit till sig en del av kritiken och insett att förslaget skulle straffa hårt arbetande entreprenörer på ett orimligt sätt.

Regeringen har gjort ett utkast till lagrådsremiss med justerat förslag till nya 3:12-regler där regeringen backar på flera punkter jämfört med det ursprungliga förslag, men behåller vissa delar.
Dagens schablonbelopp och löneuttagskrav låter man nu vara oförändrade, man justerar beräkningen av löneunderlaget och går vidare med förslaget att underlätta för generationsskiften. Dock behålls den föreslagna skattehöjningen från 20 till 25 procent inom gränsbeloppet. Förändringarna ska börja gälla den 1 januari 2018, enligt förslaget.

Från Företagarförbundet Fria Företagares sida ser vi positvt på att man inte försämrar förenklingsregeln (även kallad schablonbelopp) men konstaterar att det fortfarande innebär en ökad skatt för duktiga småföretagare som tagit ekonomiska risker för att bygga upp företag som i flera fall också innebär arbetstillfällen. För detta ska de nu ”belönas” med 3000 miljoner kronor i ökad skatt.

Vi hoppas ändå att detta är signaler om att regeringen insett sina misstag, på samma sätt som man gjorde med skatten på solenergi. Nu gäller det att få dem att förstå att man ska sänka – inte höja skatten på entreprenörskap. Det är i småföretagen de nya jobben skapas.

/ Mats Assarsson, ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr