Promemorian Skattelättnader för hushållstjänster

Sammanfattning:
FöretagarFörbundet ställer sig positivt till införandet av skattelättnader för hushållstjänster. Förbundet anser dock att:

– skattereduktionen inte ska begränsas till enbart den permanenta bostaden
– vissa begränsningar beträffande arten av hushållstjänster kan ge upphov till kontrollproblem
– frågorna kring F-skattesedlar ska utredas närmare
– skattereduktionernas positiva effekt på vårdbehovet ska uppmärksammas
– effekterna på Skatteverkets hantering blir större än vad som beräknats i promemorian och att effekterna hos Kronofogdemyndigheten ska uppmärksammas.

Hämta remissen som PDF

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr