Promemorian Skattelättnader för hushållstjänster

Sammanfattning:
FöretagarFörbundet ställer sig positivt till införandet av skattelättnader för hushållstjänster. Förbundet anser dock att:

– skattereduktionen inte ska begränsas till enbart den permanenta bostaden
– vissa begränsningar beträffande arten av hushållstjänster kan ge upphov till kontrollproblem
– frågorna kring F-skattesedlar ska utredas närmare
– skattereduktionernas positiva effekt på vårdbehovet ska uppmärksammas
– effekterna på Skatteverkets hantering blir större än vad som beräknats i promemorian och att effekterna hos Kronofogdemyndigheten ska uppmärksammas.

Hämta remissen som PDF

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar