Sammanfattning:
FöretagarFörbundet ställer sig positivt till införandet av skattelättnader för hushållstjänster. Förbundet anser dock att:

– skattereduktionen inte ska begränsas till enbart den permanenta bostaden
– vissa begränsningar beträffande arten av hushållstjänster kan ge upphov till kontrollproblem
– frågorna kring F-skattesedlar ska utredas närmare
– skattereduktionernas positiva effekt på vårdbehovet ska uppmärksammas
– effekterna på Skatteverkets hantering blir större än vad som beräknats i promemorian och att effekterna hos Kronofogdemyndigheten ska uppmärksammas.

Hämta remissen som PDF

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.