Politiker tar ut sitt omställningsstöd, för företagen är det svårare…

Smiling white female trainee in clothing design studio

Tusentals företag har vittnat under krisen om att de fått vänta i många månader på att utlovade stöd från regeringen stöd skall beslutas och betalas ut. Både finansminister Magdalena Andersson och näringsminister Ibrahim Baylan har försvarat de långa handläggningstiderna med att ”pengarna får inte komma fuskare till godo”. Det är såklart rätt och riktigt, samtidigt visar genomgångar av myndigheterna på att fusket varit väldigt litet.

Den besvärliga administrationen och de långa handläggningstiderna har istället lett till att många företag inte klarat likviditeten, fått säga upp personal och till och med gått i konkurs.

Samtidigt som företag sätts i konkurs till följd av politikers rädsla för att de skall fuska så tar politiker ut ett eget omställningsstöd utan väntetid.

Expressen avslöjar att politiker som sagt upp sig själva eller av annan anledning slutat sitt uppdrag erbjuds att ta ut ett eget omställningsstöd. Detta samtidigt som de tar ut lön från sina nya arbeten. Vilket innebär dubbla ersättningar, dels från stat och kommun och dels från ny arbetsgivare.

Expressen rapporterar nu om 19 politiker runt om i hela landet som förskansat sig miljontals kronor på ett omställningsstöd för politiker. Regelverket för stödet har tagits fram av Sveriges kommuner och regioner (SKR) och drygt hälften av landets kommuner har antagit reglerna.

Läs mer på expressen här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr