Plaståtervinningen ökar

Rubbish Plastic cup left on the beach make pollution

Svensk Plaståtervinnings återvinning av plastförpackningar från hushåll har ökat med 17 procent mellan 2020 och 2021, visar bolagets färska hållbarhetsrapport. Det innebär att mer än 20 000 ton plastförpackningar har återvunnits cirkulärt, en ökning med nästan 3 000 ton från föregående år. Den ökade återvinningen leder till minskad klimatpåverkan.

— Jag är oerhört stolt över att kunna presentera så här positiva klimatnyheter. Att vi har lyckats öka den cirkulära återvinningen beror på att konsumenterna lämnar in fler plastförpackningar via FTI:s insamlingssystem och att vi på Svensk Plaståtervinning har lagt ner stor möda på att ytterligare optimera vår utrustning för att kunna sortera ännu effektivare, säger Mattias Philipsson, vd på Svensk Plaståtervinning, i ett uttalande.

Rapporten visar att den totala återvinningsgraden har ökat från 15,4 till 18,1 procent. Det har i sin tur medfört att bolaget har sänkt sin, och sina producentkunders, klimatpåverkan med närmare en femtedel jämfört med föregående år. Fortfarande är det dock närmare 80 procent av plastförpackningarna som inte ännu återvinns.

Utvalda delar från Svensk Plaståtervinnings hållbarhetsrapport 2021

  • Insamlade plastförpackningar från hushåll (ton): 59 213 (2020: 51 452)
  • Återvunna plastförpackningar från hushåll (ton): 20 097 (2020: 17 437)
  • Återvinningsgrad av hushållsförpackningar (%): 18,1 (2020: 15,4)
  • Minskad klimatpåverkan för producentkunder: 19 procent jfr med föregående år
  • Återvunnen plast som inte omfattas av producentansvaret i Sverige och som på grund av felsortering har kommit till Svensk Plaståtervinning (tandborstar, pulkor, plastleksaker mm): 2 500 ton

Läs mer här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr