Från och med den 1 april genomför förbundet en organisatorisk förändring.
Ett första steg i ett fortlöpande förändringsarbete som syftar till ett för våra medlemmar bättre och effektivare arbetssätt.
Rent praktiskt betyder det ingenting för dig som medlem mer än att vi
byter bankgiro- och organisationsnummer samt juridiskt namn till
Fria Företagare Företagarförbundet. Allt annat är precis som vanligt.

Företagarhälsningar
Företagarförbundet Fria Företagare

FF-FriaForetagare_svart_RGB

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.