Orättvisa skatter skadar samhället

Eva lena Ahlqvist

Ta bort den statliga inkomstskatten, skrota de snåriga 3:12-reglerna. Och inför ett rakt grundavdrag samt ett jobbskatteavdrag som går att förstå. Då skulle vi få ett mycket enklare och mer konkurrenskraftigt skattesystem, menar Eva-Lena Ahlqvist.

Som tidigare ledarskribent på Dagens Industri har hon följt den svenska skattedebatten sedan Kjell-Olof Feldts dagar, och hon menar att det är hög tid att politikerna börjar argumentera utifrån fakta och inte känslor.

– Jag har själv ingen politisk agenda, men jag tycker nog att den svenska debatten behöver bli betydligt mer nyanserad och baserad på fakta än vad den är idag, säger hon och tillägger att den absolut viktigaste frågan för beslutsfattarna är att enas kring är vad som egentligen är en rättvis skatt.

HÄR FINNS DET så klart flera olika tolkningar, beroende på vem man frågar. En höginkomsttagare anser troligen att det är rättvist att denne betalar lika många procent i skatt som en låginkomsttagare, medan den som arbetar deltid tycker tvärtom.

– Min egen definition är att en rättvis skatt ger de nödvändiga intäkterna till samhället utan att skada ekonomin mer än vad som är nödvändigt. Ser vi till framtidens utmaningar där allt färre ska försörja allt fler är det viktigare än någonsin att ha en skatteskala som inte bara uppfattas som rättvis men som även gynnar företagande och heltidsarbete,

säger Eva-Lena Ahlqvist som i sin senaste bok ”Jakten på den rättvisa skatten” vill resonera sig fram till hur det framtida skattesystemet bör utformas.

BLAND ANNAT HAR hon gjort en djupdykning i Skatteverkets statistik och funnit att den statliga inkomstskatten, som tas ut på inkomster över cirka 500 000 kronor per år endast bidrar med tre procent av de totala skatteintäkterna. Samtidigt är det just denna skatt som gör att många höginkomsttagare väljer att arbeta i bolagsform, för att få behålla en rimlig del av en ökad arbetsinsats.

– Det är så klart inte hållbart utan snarare skadligt att ha ett system där man kan få endast 20

procents skatt på utdelning från fåmansbolag men upp till 60 procents skatt på arbetsinkomster från samma bolag. Det är dock inte skatten på utdelning som är för låg utan skatten på arbete som är för hög.

Eva-Lena Ahlqvist menar att ett förenklat skattesystem skulle inte bara underlätta administrationen bland landets alla småföretagare,det skulle även hjälpa dem att fatta bättre beslut.

– Idag är det många småföretagare med aktiebolag som tror att det är bättre att ta ut utdelning istället för att ta ut lön upp till brytpunkten för statlig skatt, och då går de miste om jobbskatteavdrag, pensionsavsättningar och skydd vid sjukdom.

TEXT: PETER FREDRIKSSON
FOTO: EKERLIDS FÖRLAG

EVA-LENAS ÖNSKEMÅL:

  • Ta bort den statliga inkomstskatten.
  • Skrota 3:12-reglerna.
  • Inför ett rakt grundavdrag och ett enklare och mer begripligt jobbskatteavdrag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr