Sänk arbetsgivaravgiften för de allra minsta företagen

Lönekostnaden är den största kostnadsposten och högsta tröskeln för att starta och sedan utveckla verksamheten med fler anställda. En lägre arbetsgivaravgift för de allra minsta företagen kommer att få stora och positiva effekter på både nyföretagande samt viljan att anställa. Inte minst viktigt mot bakgrund av att småföretagen är motorn i Sveriges tillväxt. Det blir också lättare för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden. I ett internationellt perspektiv har Sverige hög arbetsgivaravgift, en sänkning mot de ca 20% som är snittet inom EU är i det sammanhanget också motiverat. Sänkningen bör ske med att den allmänna löneavgiften på 9,65% tas bort för de allra minsta företagen, upp till 10 anställda via ett grundavdrag i arbetsgivaravgiften på årslönesummor upp till en miljon kronor.

Företagarförbundet Fria Företagare vill därför att

Arbetsgivaravgiften för de allra minsta företagen med upp till 10 anställda sänks med 9,65%, motsvarande den allmänna löneavgiften, via ett grundavdrag på årslönesummor upp till en miljon kronor. Detta för att göra det lönsammare att starta och driva företag för den enskilde företagaren samt underlätta för och stimulera till anställning av medarbetare.

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.