Omvald ordförande vid årets stämma

Vid FöretagarFörbundets stämma i Stockholm på lördagen omvaldes Mats Assarsson till ordförande för ytterligare ett år. När styrelsen ser tillbaks på 2011 kan man konstatera att det blev ett tufft år ekonomiskt, främst på  grund av minskade annonsintäkter. Detta ledde i sin tur till att man under andra halvan av året lade mycket fokus på kostnadsbesparingar och att anpassa kostymen till de nya förutsättningarna.
– Vi ska fortsätta vårt näringspolitiska arbete och driva småföretagarnas frågor. Även om det finns  positiva signaler från politikerna i båda blocken så återstår mycket arbete för att uppmärksamma de  allra minsta företagens verklighet, säger Mats Asssarsson.
Även den övriga styrelsen fick förnyat förtroende och ger därmed kontinuitet i styrelsearbetet. Ett  nytt ansikte är i alla fall Håkan Erlandsson, ny suppleant.
– Utöver det viktiga politiska arbetet kommer vi under 2012 att fortsätta knyta till oss olika  samarbetspartners som kan erbjuda våra medlemmar ett mervärde i form av rabatter. Det ska löna sig att  vara medlem rent ekonomiskt direkt, samtidigt som man stödjer den långsiktiga kampen för ett bättre småföretagarklimat i Sverige, säger Mats Assarsson.

FöretagarFörbundets styrelse 2012
(foto) Övre raden från vänster: Hans Hermansson, Gunvor Anderson, Per-Olov Norlander, Agneta Moquist (suppl), Håkan Erlandsson (suppl)
Sittande från vänster: Gina Setréus, Mats Assarsson (ordf), Ritva Alaniemi (vice ordf), Magnus Hedenberg.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr