Omsättningsstöd eller Omställningsstöd?

Många utspel och insatser från regeringen lider av viss otydlighet. Otydlighet som leder till missförstånd och svårighet att planera och bedriva verksamhet för företagen. Två olika stöd som låter förvillande lika varandra är OMSTÄLLNINGSSTÖDET och OMSÄTTNINGSSTÖDET. Vi reder ut skillnaden.

Omställningsstöd

 • Kan sökas av alla företag oavsett företagsform.
 • Kräver en omsättning på minst 250 000 kr för verksamhetsåret 2019
 • Omställningsstödet beräknas genom att multiplicera omsättningsminskningen (för en period under 2020 jämfört med samma period under 2019) med de fasta kostnaderna för den avsedda perioden. Du kan prova på Skatteverkets hemsida här
 • Omställningsstöd söks via Skatteverket på deras hemsida här
 • Utbetalning sker via skattekontot

Omsättningsstöd

 • Kan sökas ev enskilda näringsidkare så kallad enskilda firmor.
 • Kräver en omsättning på minst 200 000 kr för verksamhetsåret 2019
 • Omsättningstödet beräknas som en andel av omsättningsminskningen mellan perioderna under 2020 jämfört med 2019
 • Omsättningsstöd söks hos Boverket och betalas ut av densamma. (Länsstyrelsen fattar beslut och eventuella frågar besvaras av dem)
 • Här kan du testköra ansökan hos boverket för att se om din verksamhet kvalificerar sig för omsättningsstöd
 • Här går du vidare direkt till ansökan (E-legitimation krävs)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar