Om LAS utredningen blir lag förändras detta…

Natten till torsdagen kraschade förhandlingarna mellan Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Det som i media kommit att kallas arbetsmarknadens parter. Deadline för ett avtal var 1 oktober och nu skall då den utredning av Gudmund Toijer som presenterades i somras enligt januariavtalet övergå i lag. Återstå att se om det sker.

Men om det sker så kommer nedanstående förändringar att gälla för förhållandet mellan arbetsgivaren och den anställde.

• Arbetsgivare får undanta fem personer från turordningsreglerna vid uppsägningar. I dag gäller max två personer och då enbart för företag med högst tio anställda.

• Vid lika anställningstid avgör arbetsgivaren själv vem som får vara kvar när uppsägningar sker på grund av arbetsbrist. I dag gäller ålder.

• Kompetensutveckling ska erbjudas alla anställda som varit anställda i minst sex månader ”i skälig utsträckning”.

• Möjligheten för en uppsagd eller avskedad att förklara en uppsägning ogiltig tas bort i företag med upp till 15 anställda.

• Förtur till fast anställning föreslås gälla för personer som varit vikarier i nio månader. I dag gäller tolv månader.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar