Om LAS utredningen blir lag förändras detta…

Sommarpersonal

Natten till torsdagen kraschade förhandlingarna mellan Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Det som i media kommit att kallas arbetsmarknadens parter. Deadline för ett avtal var 1 oktober och nu skall då den utredning av Gudmund Toijer som presenterades i somras enligt januariavtalet övergå i lag. Återstå att se om det sker.

Men om det sker så kommer nedanstående förändringar att gälla för förhållandet mellan arbetsgivaren och den anställde.

• Arbetsgivare får undanta fem personer från turordningsreglerna vid uppsägningar. I dag gäller max två personer och då enbart för företag med högst tio anställda.

• Vid lika anställningstid avgör arbetsgivaren själv vem som får vara kvar när uppsägningar sker på grund av arbetsbrist. I dag gäller ålder.

• Kompetensutveckling ska erbjudas alla anställda som varit anställda i minst sex månader ”i skälig utsträckning”.

• Möjligheten för en uppsagd eller avskedad att förklara en uppsägning ogiltig tas bort i företag med upp till 15 anställda.

• Förtur till fast anställning föreslås gälla för personer som varit vikarier i nio månader. I dag gäller tolv månader.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr