Nya LAS regler från 1 oktober

SONY DSC

Från och med 1 oktober 2022 gäller nya LAS regler för dig som arbetsgivare.

Särskild visstidsanställning ersätter ”allmän visstid”

De nya reglerna innebär att allmän visstidsanställning tas bort och ersätts med särskild visstidsanställning. En särskild visstidsanställning övergår i en tillsvidareanställning när den anställde varit anställd hos arbetsgivaren i särskild visstidsanställning sammanlagt mer än 12 månader under en 5-årsperiod. Enligt det tidigare regelverket omvandlades en allmän visstid först efter 24 månader.

Om den anställde har haft en särskild visstidsanställning under sammanlagt mer än 9 månader under en 3-årsperiod får denne företrädesrätt till återanställning i ny särskild visstidsanställning. Enligt det tidigare regelverket krävdes 12 månaders anställningstid innan den anställde kunde få företrädesrätt.

Sakliga skäl för uppsägning

Saklig grund för uppsägning ändras till sakliga skäl.

För att du ska kunna säga upp en anställd av personliga skäl måste personen ha misskött sig på ett sätt som orsakat skada för företaget, eller risk för skada. Skadan behöver inte vara ekonomisk. Det kan handla om att förtroendet för den anställde har förbrukats, att arbetsmoralen har påverkats negativt eller att affärsverksamheten har tagit skada.

Läs mer om villkoren här

Undantag från turordningsreglerna

Alla arbetsgivare får numera undanta tre personer från turordningslistan i en arbetsbristsituation.

Läs mer om de nya turordningsreglerna här

Heltid om inget annat avtalats

Till skillnad från tidigare gäller anställningen på heltid om inget annat avtalas. Därför är det särskilt viktigt att skriva anställningsavtal med anställda som har tidsbegränsade anställningar som särskild visstidsanställning, vikariat och säsongsarbete. Om den anställde begär det så ska du skriftligt inom tre veckor kunna motivera varför det inte är heltid.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr