Industrifackens krav på 4,4 procent spär på inflationen

Asian woman petrochemical engineer working at night with digital tablet Inside oil and gas refinery plant industry factory at night for inspector safety quality control.

Per Hidesten som är vd på industriarbetsgivarna är kritisk och förstår inte alls kraven från industrifacken. Det är ett historiskt högt krav och saknar grund enligt arbetsgivarna.  Osäkerheten inom ekonomin är stor med BNP som sjunker och en försämrad produktivitet vilket inte motiverar så höga lönekrav.

”Jag ser en stor risk att det spär på inflationen”, säger Per Hidesten på Industriarbetsgivarna. 

En av orsakerna till det höga kravet tros vara den höjning som skedde i Tyskland med stålavtalet där de fick 8,5 procents ökning på 18 månader. Industriföretagen pekar emellertid på en ökning i likhet med 2020 som landade på 2,2 procent.

Läs mer på DI.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr