Industrifackens krav på 4,4 procent spär på inflationen

Per Hidesten som är vd på industriarbetsgivarna är kritisk och förstår inte alls kraven från industrifacken. Det är ett historiskt högt krav och saknar grund enligt arbetsgivarna.  Osäkerheten inom ekonomin är stor med BNP som sjunker och en försämrad produktivitet vilket inte motiverar så höga lönekrav.

”Jag ser en stor risk att det spär på inflationen”, säger Per Hidesten på Industriarbetsgivarna. 

En av orsakerna till det höga kravet tros vara den höjning som skedde i Tyskland med stålavtalet där de fick 8,5 procents ökning på 18 månader. Industriföretagen pekar emellertid på en ökning i likhet med 2020 som landade på 2,2 procent.

Läs mer på DI.se

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar