Nya anställningslagar från 1 oktober

SONY DSC

Det blir billigare och enklare att säga upp personal från och med den 1 oktober. Det blir också enklare att ställa om för dem som vill byta jobb och karriär.

Vid uppsägningar på grund av arbetsbrist får arbetsgivare göra tre undantag från turordningslistan. Detta oavsett hur många anställda företaget har. (Tidigare kunde enbart företag med färre än tio anställda undanta, och då endast 2 personer.)

Det kommer även att bli något enklare att säga upp en person. Nu kommer det att krävas ”sakliga skäl”, till skillnad från tidigare ”saklig grund”. I praktiken innebär detta att du som arbetsgivare inte behöver ta hänsyn till vilket intresse den anställde har för att behålla sitt jobb. Inte heller för den anställdes försörjningsbörda eller anställningsbarhet hos en ny arbetsgivare.

Vid oenighet eller tvist om en uppsägning kommer efter den 1 oktober anställningen att upphöra och du som arbetsgivare kommer inte att behöva betala ut lön under tiden tvisten pågår.

Allmän visstidsanställning blir särskild visstidsanställning

Det betyder att den som har en visstidsanställning under 12 månader kommer att erhålla en tillsvidare anställning efter sammanlagt 12 månaders arbetstid under en femårsperiod. (Tidigare krävdes det 24 månaders arbetstid för att visstidsanställningen skulle övergå i tillsvidare anställning).

Snabbare väg till fast anställning

Den tidigare anställningsformen allmän visstidsanställning ersätts av särskild visstidsanställning.

Omställning från ett jobb till ett annat

De som varit anställda i minst åtta år har rätt till ett omställningsstöd. Stödet skall möjliggöra utbildning för att stärka personens ställning på arbetsmarknaden. Stödet kan fårs av personer mellan 27 till 62 år. Stödet möjliggör upp till 80 procent av lönen upp till 26.625 kr. Är arbetsgivaren ansluten till det nya huvudavtalet kan man istället få 80 procent av 32500 kr.

Läs mer på Tidningen näringslivet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr