Ny utredning vill stoppa ”hyvling” av arbetstid

Anders Wallner MP

Anders Wallner, MP har lett en utredning som Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna gick till val på med ambitionen att stoppa ”hyvling” av arbetstid. Hyvling innebär att arbetsgivaren erbjuder anställda att gå ner i arbetstid i perioder med lägre beläggning istället för att säga upp personal pga av arbetsbrist. Enligt utredaren så skall en anställd kunna säga nej till ett erbjudande om hyvling vilket leder till att arbetsgivare får lova att organisera om och friställa pga av arbetsbrist. Vilket enligt utredningen skapar förutsägbarhet och på ett tydligare sätt följer ramarna för LAS.

För mindre företag kan detta vara en besvärlig ändring av lagen om det träder i kraft. I en allt snabbare omvärld svänger marknaden oftare och fortare och tvingar företagen till snabbare anpassningar. Att under perioder erbjuda anställda gå ner i arbetstid, men att behålla befintlig personal har för många varit ett effektivt sätt att hantera dessa svängningar utan att behöva säga upp personal. Med den nya lagen så blir det svårare och förändringarna kommer att behöva hanteras mindre följsamt vilket riskerar att gå ut över både företagens konkurrenskraft och de anställdas trygghet.

Dessutom föreslår Anders Wallners utredning att perioden som en person kan vara visstidsanställd utan att erbjudas fast anställning skall kortas.

Läs mer på Sveriges radio

 

Foto: Johan Schiff
CC by 2.0

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr