Ny tryggare A-kassa

Smiling white female trainee in clothing design studio

Att skapa en tryggare omställning mellan jobb är en viktig del av det som Företagarförbundet kallar trygghetsreglerna som föreslås ersätta turordningsreglerna. Att man som arbetstagare kan gå från ett jobb till ett annat och var trygg tiden mellan anställningarna. Det är en nyckelfaktor i dagens flexibla arbetsmarknad där kompetens byter plats och företagens möjlighet att ställa om är avgörande för framgång, tillväxt och samhällsbygge.

Enklare och tryggare A-kassa

Idag är ett arbetsgivarintyg från arbetsgivaren en av förutsättningarna för att få ersättning utbetald från A-kassan. Ett relativt enkelt ”papper” som trots det, kan ta tid för en före detta anställd att få från sin arbetsgivare. Ibland behövs flera intyg från olika arbetsgivare då arbetstagaren haft flera anställningar efter varandra på kort tid. I vissa fall finns inte chefen kvar på företaget, och det tar tid innan ny ansvarig kan skriva ut arbetsgivaravgiften med rätt uppgifter.

Allt detta sammantaget gör att det ibland kan dröja flera månader innan ersättning från A-kassan når mottagaren. Detta skapar en osäkerhet för den anställde i tiden mellan jobb. Otryggheten förstärks såklart mellan jobben, då pengarna på kontot tryter.

Förslaget i ny utredning

I utredningen som presenterades den 15 juni presenteras en lösning som bygger på att de inkomstuppgifter som arbetsgivare lämnar till skatteverket varje månad skall ligga till grund för A-kassan i framtiden. Genom detta förenklas och förkortas tiden för att få ersättning från A-kassan. Det tjänar både arbetsgivare och anställda på. Samtidigt som tryggheten det skapar blir en vinst för en allt mer flexiblare arbetsmarknad.

Vidare föreslår utredningen att den som har en årsinkomst på 120 000 kronor och tjänat minst 10 000 kronor i fyra månader skall anses som kvalificerad för en ersättning på 80 procent av inkomsten. Till detta föreslås ett tak för inkomstförsäkringen på 25 000 kronor.

Förändringarna föreslås börja gälla från 1 januari 2023.

Läs mer på DN.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr