Ny moms hotar svensk vård

Picture showing sick woman sneezing at home

Från och med 1 juli skall PRIVATA vårdgivare betala 25% moms. (idag är de momsbefriade precis som statliga vårdföretag) Det innebär att inhyrd personal kommer att kosta 25% mer vilket kommer att slå mot patienter och skapa längre vårdköer genom att de privata vårdföretagen kommer att behöva säga upp personal, vissa kommer att tvingas lägga ner verksamheten helt och hållet. Säger Karin Liljeblad, näringspolitisk expert på organisationen Vårdföretagen till nyhetssajten Fplus.

Detta snedvrider konkurrensen avsevärt då det enbart drabbar privata vårdföretag medan offentligt drivna vårdföretag kompenseras av staten. Detta har upprört Centerpartiet och Per Åsling (C) som är vice ordförande i skatteutskottet säger att detta bryter mot januariavtalet där det tydligt står att det skall råda lika villkor för statlig och privat sjukvård.

Läs mer här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr