Nätverka – bygg relationer och skapa affärer

artikel nätverkande

Att nätverka med kunder, leverantörer och potentiella nya medarbetare är ett av de allra effektivaste sätten att marknadsföra sitt företag. Men vad finns det mer konkret för fördelar med att nätverka med andra – och hur kan man göra? Här är några råd.

Möjlighet att sälja mer – till fler. Nätverkandet syftar till stor del till att ge affärsmöjligheter. Du gör dig känd hos och bygger relationer med personer som kan bli nya kunder, större kunder, leverantörer eller ambassadörer för ditt företag.

Du kan öka dina kunskaper. När du träffar och samtalar med andra ökar dina kunskaper om vad kunder behöver, vad konkurrenter är bra på, hur andra har handskats med de utmaningar du står inför samt vilka som kan hjälpa dig på olika sätt. Så kom ihåg att lyssna lika noga som du talar.

Du får genom att bidra. Nätverkande är ömsesidigt. Du har massor att vinna, men måste också vara öppen och villig att bidra med dina kunskaper till andra. Då skapar du relationer och bygger ett förtroende.

Var närvarande både fysiskt och digitalt. Att träffa andra människor fysiskt är oslagbart när det handlar om att bygga relationer. Men sociala medier är ofta ett nödvändigt komplement idag och mycket effektivt när du snabbt vill dela en berättelse med många andra – eller fånga upp nyheter från branschen och lokalsamhället.

Några sätt att nätverka:

  • Mässor och evenemang. Ställ ut på mässor – eller närvara som besökare för att utöka ditt nätverk med fler intressanta personer och företag. Knyt kontakter och återkoppla till dem strax efter mässan.
  • Lokala grupper och föreningar. Besök näringslivsfrukostar, seminarier och föredrag som arrangeras i din omgivning. Ett bra sätt att utbyta erfarenheter med dem som finns närmast.
  • Bjud in till öppet hus. Beroende på verksamhet kan du bjuda in kunder eller andra intresserade till ett informellt event. Bjud på något enkelt, håll ett kort föredrag själv eller med hjälp av någon från branschen. Låt människor träffas.
  • Nätverka digitalt. Linkedin är inriktat på yrkesmässiga relationer. En bra plats för att hålla koll på branschen, söka nya medarbetare och visa upp de egna kunskaperna. Lokala Facebook-grupper typ ”Vi som gillar X-köping” eller ”Det händer i Z-stad” kan vara valet för dig som har kunderna i närområdet. 

Text: Stefan Hedner

Bild: Pixabay.com

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr