Exportsucce för “näringslivet”
Näringslivet rosar Stefan Löfvens exportpolitik och stora industriföretag som ABB, Scania, Tetra Pak, försvarskoncernen Saab mfl. har rest världen runt med “Team Sweden” Detta har lett till nya stora affärer för industrin och flera hägrar vid horisonten, vilket såklart är väldigt bra för Sverige. Det är egentligen inte så konstigt med en Statsminister som har sin historia i just storföretagen och industrin.

Småföretagen då?
Men samtidigt som regeringen och Löfven får beröm för sitt arbete så kommer Företagarnas rapport om att regelkrånglet för småföretagen återigen ökar. För 6 av 10 företag är de krångliga regelverken den STORA baksidan med att driva eget företag. Dessutom känner sig småföretagare motarbetade av politiker.

10 timmar i veckan
Så mycket arbete lägger småföretagaren i snitt på att hantera till administration och regelkrångel. Tid som med modern teknik och rationellare kontakter med myndigheter skulle kunna läggas på att utveckla företagets hantverk, tjänster eller produkter istället.

Kostnaderna ökar med 1, 2 miljarder… 
…per år för företagen för att leva upp till regler och lagar enligt en tidigare studie från Tillväxtverket. Och inget pekar på att reglerna minskar i omfattning. Tvärtom så kommer nu tex. kraven på att varje månad lämna kontrolluppgift till skatteverket istället för som tidigare en gång om året. (För företag med personalliggare och mer än 15 anställda från 1 juli 2018, för övriga 1 januari 2019.)

Förstå och förenkla 
Vi behöver politiker och politiska initiativ som förstår!

  • Förstår värdet av småföretagare i Sverige.
  • Förstår att 8 av 10 jobb skapas i småföretagen.
  • Förstår en småföretagares vardag.

När de de styrande har förstått behöver vi politiker och initiativ som förenklar! Det har gjorts mycket för att göra det enkelt att starta företag, och det är enkelt idag. Men det är sen det krångliga börjar, framförallt när företaget anställer personal. Personalliggare skall föras varje dag, kontrolluppgifter skall skickas in, sjuklöner skall betalas och fås tillbaka upp till ett år senare från försäkringskassan. Listan kan göras nästan hur lång som helst. Företagarna ägnade sig för några år sedan med att högmässa utanför riksdagshuset alla regler och lagar som en företagare skall förhålla sig till, de läste dygnet runt och fick hålla på i över två veckor.

Stirra dig inte blind Löfven.
Så kära Stefan Löfven stirra dig inte blind på storföretagen eller “näringslivet” som ni kallar dem, utan släng ett getöga på småföretagen också, så kanske inte bara exportpolitiken blir en succé utan även jobbskapandet.

Mats Assarsson,
ordf Företagarförbundet Fria Företagare