Livet som pensionär för småföretagare

013E9724-A7B1-4B51-B982-35C70509BB1B

Det är valår och alla partier tävlar om att vara dem som vinner pensionärernas gunst genom att säga sig vilja höja pensionen på ett eller annat sätt. Men den statliga pensionen består endast av knappt 50 procent av en pensionärs inkomst i framtiden. Resterande kommer från tjänstepension som arbetsgivare betalar och eventuella privata pensionsförsäkringar.

Runt 90 procent av alla arbetstagare i Sverige har tjänstepension från sin arbetsgivare, de flesta genom kollektivavtal och andra som avtalad löneförmån hos sin privata arbetsgivare. Dock är det fortfarande många småföretagare som inte betalar in tjänstepension till sig själva. Vilket riskerar i att de blir fattiga som pensionärer. – Tjänstepensionen är din allra viktigaste löneförmån oavsett om du är anställd eller företagare. En 30-åring som tjänar 35 000 idag kommer att få runt 22 500 kronor i pension med tjänstepension, men utan tjänstepension blir det bara 17 500 kronor per månad. Det innebär 5 000 kronors skillnad i pension varje månad.

En riskgrupp som kan hamna i ett svagt inkomstläge om ingenting görs.

Företagarförbundet genomförde under december 2021 en undersökning bland medlemmarna som visar att många småföretagare riskerar bli fattiga som pensionärer. Tre av 10 företagare sparar inte tjänstepension till sig själv i företaget. En del ser företaget som sin pension och hoppas kunna sälja det inför pensionen. Andra planerar att ha företaget kvar och fortsätta arbeta efter 67 års ålder. 31 procent av småföretagarna planerar att fortsätta arbeta efter 67 år. 

11 procent planerar att arbeta efter 75 år om hälsan tillåter. – Småföretagarna är en riskgrupp som kan hamna i ett svagt inkomstläge som pensionärer i Sverige om ingenting görs, säger Mathias Rebane, näringspolitisk talesperson Företagarförbundet.

I grannlandet Finland är det lag på att du måste sätta av till pension som småföretagare. Det visar på vikten av att samhället ser på frågan och inte enbart lämnar den till företagarna själva, då de kommer att bli en utmaning för hela samhället om de hamnar i fattigdom som pensionärer, med kostnader för bostadsbidrag och andra stöd. Men det är svårt att få politiker att intressera sig för frågor om pensionen på sikt på samma sätt som andra frågor som sträcker sig så långt in i framtiden, det vinner man inga valpolitiska poäng för i höst och därmed nedprioriteras dessa.

Företagarförbundet har ambitionen att lyfta pensionsfrågan för småföretagare på olika plan. Dels politiskt, som en viktig samhällsfråga för framtiden. Men också tillgängliggöra enkla och förmånliga lösningar för medlemmar. Till sist även information om småföretagarnas framtida pension, både om vikten av att spara i tjänstepension, men också hur man på enklaste sätt tar fatt i frågan som småföretagare.


Genomsnittssparandet i tjänstepension är 6035 kronor. Drygt 30 procent betalar in mellan 1-3000 kronor per månad.

Ungefär var fjärde företagare betalar in 4-5 000 kronor.

Slutsatsen är att ca 10 procent fler betalar in mer än 5 000 jämfört med 2019. De vanligaste partnerna för pensionssparande är Länsförsäkringar, följda av Skandia, Swedbank och SEB. Var fjärde företagare tycker att det är bra att pensionsåldern höjs medan 43 procent ogillar en höjning av pensionsåldern.

Varje år avsätts 18,5 procent av din lön och andra skattepliktiga ersättningar, upp till 7,5 basbelopp (48 300 x 7,5 = 362 250 kronor) till allmän pension. Dessa fördelas mellan inkomstpension 16 procent och premiepension 2,5 procent. n Den allmänna pensionen ska ge grundtrygghet för alla som arbetat i Sverige som anställd eller företagare. Som komplement till den allmänna pensionen sparar de flesta arbetsgivare även tjänstepension till anställda. Enligt Pensionsmyndighetens tumregel, ska du som går i pension vid 65 och har arbetat heltid sedan 23 års ålder få ut en pension som motsvarar ca 60 procent av lönen. Det förutsätter att du som företagare betalt in tjänstepension till dig själv. n Utan tjänstepensionen blir din pension väsentligt lägre, mellan 8 och 15 procent enligt uppgifter från Pensionsmyndigheten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr