Krångliga regler håller över hundra tusen människor arbetslösa

I en färsk rapport ”Regelbördans betydelse för tillväxt och arbetslöshet” pekar författarna, Lars Pettersson, ekonomiedoktor vid Högskolan i Jönköping, och Emma Lappi, postdoktor vid Copenhagen Business School och Entreprenörskapsforum, på de möjligheter för samhället som regelförenkling skulle innebära. De konstaterar att med minskat regelkrångel kan arbetslösheten bekämpas från 8 till 5 procent

Rapporten visar på att regelförenkling förutom att skapa arbeten även kan generera högre tillväxt

– Sverige har mycket att vinna på ett mer väloljat och komplett system för regelgivning, säger Lars Pettersson, ekonomiedoktor vid Högskolan i Jönköping

Slutsatserna hämtar författarna från jämförelser mellan länder i Världsbankens index EDB (Ease of Doing Business) som består av ett tiotal olika indikatorer som ger en bild av hur regelbördor påverkar företag i olika länder. Det handlar bland annat om tid och kostnader för att starta företag, för att erhålla bygglov och för att hantera skatteregler. Studie jämför Sverige med andra OECD-länder och handelspartners som Norge, Danmark, Tyskland och USA.

Sverige hamnar i indexet på 82 på en skala från 0 till 100. Danmark, Norge och USA placerar sig mellan 85 och 90. Med motsvarande nivåer skulle både tillväxt ökas och arbetslöshet minskas enligt rapporten. En sänkt arbetslöshet med 3 procent motsvarar över 150.000 nya jobb.

Läs mer på Tidningen Näringslivet

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar