Krångliga regler håller över hundra tusen människor arbetslösa

regelkrångel2

I en färsk rapport ”Regelbördans betydelse för tillväxt och arbetslöshet” pekar författarna, Lars Pettersson, ekonomiedoktor vid Högskolan i Jönköping, och Emma Lappi, postdoktor vid Copenhagen Business School och Entreprenörskapsforum, på de möjligheter för samhället som regelförenkling skulle innebära. De konstaterar att med minskat regelkrångel kan arbetslösheten bekämpas från 8 till 5 procent

Rapporten visar på att regelförenkling förutom att skapa arbeten även kan generera högre tillväxt

– Sverige har mycket att vinna på ett mer väloljat och komplett system för regelgivning, säger Lars Pettersson, ekonomiedoktor vid Högskolan i Jönköping

Slutsatserna hämtar författarna från jämförelser mellan länder i Världsbankens index EDB (Ease of Doing Business) som består av ett tiotal olika indikatorer som ger en bild av hur regelbördor påverkar företag i olika länder. Det handlar bland annat om tid och kostnader för att starta företag, för att erhålla bygglov och för att hantera skatteregler. Studie jämför Sverige med andra OECD-länder och handelspartners som Norge, Danmark, Tyskland och USA.

Sverige hamnar i indexet på 82 på en skala från 0 till 100. Danmark, Norge och USA placerar sig mellan 85 och 90. Med motsvarande nivåer skulle både tillväxt ökas och arbetslöshet minskas enligt rapporten. En sänkt arbetslöshet med 3 procent motsvarar över 150.000 nya jobb.

Läs mer på Tidningen Näringslivet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr