Liberalerna om värderingar men också om skattereformer…

Jan Björklund Almedalen 2018

Jan Björklunds tal handlade om Liberala värderingar och ett vikten av att Sverige inte gör en SWEXIT. Inte ett ord om företagen där, men man presenterade på DI debatt ekonomiska reformer och där står företagen i första ledet.

Det är tydligt att vi har högkonjunktur i Sverige. Efter tre dagar av politikerveckan och tre partiledartal så har företagen fortfarande knappt nämnts. Det gör de sällan i högkonjunktur, då talas det om vad man skall göra för alla skattepengar företagen direkt och indirekt genererar. Det är först i lågkonjunktur som man vänder blickarna mot företagen.

Jan Björklund pratade istället om varför EU är bra. Varför Sveriges medlemskap bör utvecklas och inte avvecklas. Inte för att den frågan direkt varit aktuell? Varför EU är bra för freden, bra för ekonomin (och företagen) och bra för att vi endast tillsammans kan lösa globala problem som klimathot, flyktingströmmar, finanskriser.

Jan talade också om att efter gårdagens vinst i fotbolls VM gav känslan av 94, varm försommar och sommar, Sverige tog brons i USA, och det blev ett regeringsskifte… (då i och för sig till socialdemokratisk fördel)

Men tillsammans med Liberalernas ekonomiskpolitiske talesperson Mats Persson presenterade Jan ekonomiska reformer på DI debatt under dagen. Här lovar det bättre för företagen.

Sänkta skatter och en utbildningslinje
Jan och Mats hoppas på att sitta i Alliansregering till hösten och har då ambitionen att reformera skattesystemet och skapa ett mer enhetligt och förutsägbart skattesystem där skatten sänks på jobb och företagande samtidigt som den höjs på miljöutsläpp.
Liberalerna vill flytta upp gränsen för statlig skatt kraftigt. Och genom det skall löna sig att utbilda sig.
Värnskatten skall avskaffas och marginalskatterna skall närma sig snittet i OECD.
Skattereformen skall också ge enklare och mer konkurrenskraftiga villkor för företagen. Här nämns att bolagsskatten en gång på 1990 talet var den lägsta i jämförelse med våra konkurrentländer och att den nu är högre. Utan att precisera fortsätter de båda med att Liberalerna vill skapa reformer för att underlätta företagande, finansiering och rekrytering

Man vill också införa skattefrihet för små enkla jobb i delningsekonomin. Man vill också införa lågtröskeljobb, (Liberalernas namn på kombinationen instegsjobb och låglönejobb, eller?) där det lönar sig att gå från bidrag till arbete.

Det skall löna sig att utbilda sig och ta ansvar på jobbet. Till arbetslinjen vill man lägga en utbildningslinje.

Kunskap och utbildning
Det som låg närmast en företagsfråga i Jans partiledartal var snacket om kunskap och skolans uppgift. En skola som skall ge alla barn en chans genom god utbildning och kunskap. En skola som skall ge alla en chans att göra en klassresa, den skolan börjar enligt Jan i klassrummen. Att kunskap är en företagarfråga vittnar idag de flesta företagen och politikerna om. Företag säger att de vill rekrytera men de hittar inte kompetent personal. På flera håll i Almedalen hörs röster som vill reformera LAS på samma sätt som Företagarförbundet Fria Företagare föreslagit. Gå från turordningsregler till trygghetsregler. Låt kompetens gå före anställningstid. I Öresundshuset jämförde man den svenska LAS modellen med danska flexiqurity och var överens om att LAS behöver reformeras.

Summering:
Liberalerna profilerar sig som ett parti med värderingar under dagen och hittar en konfliktyta gentemot SD i EU frågan. Man överraskar företagare på DI debatt med att ännu så länge överlägset lägga fram flest förslag med fokus på företagare, även om det är mer av luddiga ambitioner än konkreta förslag. Nu återstår att se om något annat parti hakar på och vi får se fler företagarvänligt reformer. Önskvärt hade varit något konkret för att minska regelkrångel eller anskaffning av sjuklöneansvaret.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr