LAS rundas med fackens vetskap.

Smiling white female trainee in clothing design studio

En reform av LAS och framförallt turordningsreglerna har stått högt på Företagarförbundets kravlista till politiken under lång tid. De nuvarande reglerna premierar lång anställningstid på varje arbetsplats, och tar liten hänsyn till de kompetenskrav som dagens arbetsplatser ställer. Kompetenskrav som förändras snabbt. För att företagen skall klara av att vara konkurrenskraftiga på den föränderliga marknaden måste möjligheten att skifta kompetens snabbare möjliggöras.

Företagarförbundet har föreslagit att Turordningsreglerna görs om till Trygghetsregler som bör innehålla en tryggare omställningstid mellan två jobb. Här kan Danmarks Flexiqurity inspirera, där man har bra ersättning mellan jobb och inte alls upplever den ängslan för att byta jobb som vi historiskt haft i Sverige. Trygghetsreglerna kan dessutom premiera initiativ till kompetensutveckling från både arbetsgivare och arbetstagare.

I Januariavtalet kom det äntligen en skrivning som har ambitionen att åstadkomma en del av detta. Det står att kostnaderna för uppsägningar skall minska, speciellt för mindre företag och då med fokus på uppsägningar av personliga skäl.

Nu skall skrivningen överföras i praktiskt arbete, och parterna skall förhandla fram en lösning, om inte så hotar lagstiftning.

Företagarna har nyligen gjort en enkätundersökning bland sina medlemmar. Bland 1800 företagare anger 45 procent att de anser att uppsägningar på grund av personliga skäl är det besvärligaste med nuvarande LAS. Det tar tid och kostar mycket pengar och de höga beviskraven krånglar till det såpass mycket att de har valt att runda reglerna genom att hävda arbetsbrist istället för personliga skäl. Detta dessutom med fackens vetskap. Allt detta visar på att LAS i sin nuvarande form inte fungerar som den ska.

Undersökningen visar ytterligare på behovet av reformering av LAS nu.

Läs mer på arbetsmarknadsnytts sajt här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr