LAS i framtiden – nu står striden!

Taking a gap in my career. Concentrated involved powerful employee standing and holding the box with his belongings while leaving the company and expressing sadness

Regeringen kritiserar sin egen utredning och säger att utredaren man tillsatt inte följer direktiven. Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark hoppas att parterna kan komma överens i sina förhandlingar som startar i augusti. På det sättet slipper hon och regeringen den obekväma situationen som äventyrar januariöverenskommelsen som ligger till grund för att regeringen ser ut som den gör.

Men om inte parterna kommer överens så ger hon sin egen utredning bakläxa och menar att förslagen som kom fram ur utredningen måste förhandlas om. Något som Centerpartiet och Liberalerna inte är eniga i då de är nöjda med utredningen och vill att denna skall ligga till grund för en lag om inte parterna kan enas i höst.

”arrogans i dess mest nakna form”

Kritiken mot regeringens kovändning efter att LAS utredningen presenterades är stor. Expresssens ledare skriver att Socialdemokraterna försöker underminera LAS utredaren är att visa på ”arrogans i dess mest nakna form”. Det går inte att misstolka punkt 20 i januariöverenskommelsen:

Arbetsrätten moderniseras och anpassas efter dagens arbetsmarknad samtidigt som en grundläggande balans mellan arbetsmarknadens parter upprätthålls. Arbetsrätten ska ge företagen flexibilitet och skydda den enskilde arbetstagaren mot godtyckliga uppsägningar.
Lagen om anställningsskydd ska ändras genom tydligt utökade undantag från
turordningsreglerna. Utredningen som får i uppdrag att utarbeta denna lagändring ska vidare lägga förslag som, särskilt för mindre företag, innebär lägre kostnader vid uppsägningar, samtidigt som rättssäkerhet och skydd mot godtycke upprätthålls. 
Utredningen ska föreslå hur arbetsgivarens ansvar för kompetensutveckling och den anställdes omställningsförmåga stärks. Utredningen ska också arbeta med förslag som skapar en bättre balans i anställningsskydden för personal med olika anställningsvillkor.
Utredningen ska i dessa frågor och generellt särskilt beakta de små och medelstora företagens behov av flexibilitet och ska, utöver kontakter med arbetsmarknadens parter, ha kontakt med dessa företags organisationer. Om parterna når en överenskommelse om hur LAS ska reformeras på ett sätt som ger ökad flexibilitet ska regeringen istället lägga förslag i linje med parternas överenskommelse. I annat fall genomförs utredningens förslag.
(Utredningen tillsätts april 2019. Förändringarna i LAS ska genomföras 2021).

Eva Nordmarks och regeringens anklagelse om att utredaren inte skulle ha följt direktiven utan misslyckats med sitt uppdrag är allvarlig. Utredaren har bestått av domare, experter, sakkunniga från det egna regeringskansliet och en extern referensgrupp.

Mathias Rebane, näringspolitisk talesperson på Företagarförbundet säger att Regeringens utspel var väntat.

Regeringen sitter klämd mellan LO och januariöverenskommelsen och försöker med sitt utspel nu punktera sin egen utredning för att trycket på parterna skall minska. Därmed kan arbetsmarknaden återgå till den vi har och har haft sedan tidigt 70-tal. Det är ett antal bondeoffer av sina egna i utredningen, men större värden i relationen med LO står på spel och då visar politiken sin fula sida säger Mathias Rebane

Det är otroligt viktigt att C och L nu står kvar och inte vacklar om utredningen så att trycket på parterna hålls kvar och tvingar fram ett förändrat LAS.

Trygghetsregler istället för turordningsregler

Företagarförbundet har lagt fram ett förslag om Trygghetsregler för att komma bort från de omoderna och dåligt anpassade Turordningsreglerna. Dessa bygger på att steget mellan jobb skall vara ett tryggare steg, och inte lika dramatiskt. Ett idealiskt arbetsliv idag är inte detsamma som på 70 talet. Då var det guldklocka efter decennier av lojalt arbete i ett och samma företag. Idag är arbetsmarknaden rörligare och kompetensbehoven skiftar snabbt. LAS utredningen innehåller några bra byggstenar för Trygghetsreglerna men saknar några. Kompetensutveckling och utbildningsmöjligheterna måste lyftas fram tydligare. En starkare och tryggare A-kassa mellan jobben är också viktig för att minska dramatiken och och osäkerheten i jobbskiftet.

Företagarförbundet har föreslagit sex punkter för trygghetsreglerna:

  • 90% A-kassa de första 60 dagarna för att omställning skall vara trygg.
  • Rätt kompetens ger rätt och förtur till anställning.
  • Bättre stöd för företag att kompetensutveckla personal
  • Bättre ersättning mellan arbeten skapar trygghet
  • Rätt till omställningshjälp mellan arbeten (trygghetsrådet är ett bra exempel)
  • Rätt till ersättning/studielån för omskolning även vid högre ålder.

Företagarförbundets trygghetsregler

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr