Brutet-ben-Fotolia_31152596_XS-1364388059156Var tredje småföretag skulle gå i konkurs om ägaren eller annan nyckelperson blev långtidssjuk, enligt en undersökning som Skandia gjort. Samtidigt är bara en bråkdel av småföretagarna intresserade av att lägga mer pengar på försäkringsskyddet, skriver tidningen Nya Affärer.

Undersökningen bygger på telefonintervjuer med 400 småföretagare med aktiebolag. Några andra slutsatser:

  • Olycksfallsförsäkring är den vanligaste försäkringen. 82 procent av småföretagarna har en sådan.
  • Sjukvårdsförsäkring, som ger förtur vid vård, har varannan småföretagare.
  • Knappt varannan, 46 procent, använder sig av den skatteförmånliga 3:12-regeln för att ta ut vinst.
  • 77 procent av småföretagarna är nöjda med sitt försäkringsskydd. Endast sju procent av företagen skulle förbättra försäkringsskyddet om de tjänade mer pengar, istället skulle de investera i företaget eller höja lön/utdelning.

– Det är inte speciellt förvånade. Det finns en stor okunskap om försäkringar. Här får vi i branschen ta på oss en del eftersom vi har gjort det krångligare än vad det är, säger Folke Johnsen, småföretagarexpert på Skandia.

Läs artikel på Nya affärer

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.