Kommuner gör insatser för att rädda sina företag

1280px-RÅDHUSET_SALA_03

Sala kommun är en av många kommuner som försöker underlätta för sina företag.

– Vi har funderat på hur vi kan gå till väga för att underlätta för företagen i denna svåra situation.  I detta skede är det viktigt med åtgärder som stärker företagens likviditet samt åtgärder som frigör företagarnas tid till att hantera krisen. Skriver kommunledningen i ett utskick.

Fokus ligger på att stärka företagens likviditet och att de får tid att hantera krisen. Insatserna sammanfattas i en lista och utskicket är undertecknat av kommunalrådet Anders Wigelsbo, kommunchef Daniel Holmvin samt näringslivschef Annica Åkerblom.

Här är listan på åtgärder i Sala kommun:

► Ge anstånd/förlänga betalningstider på avgifter inom VA, sophantering, tillstånd och tillsyn etc samt återbetalning om ett ärende dras tillbaka.

► Ge anstånd/förlänga betalningstider på hyra i lokaler.

► Korta ner betalningstider till leverantörer.

► Generös hållning till leverantören vid inställda konferenser, föredrag, resor etc, exempelvis genom att dela på faktiska kostnader.

Åtgärder för att frigöra tid hos företagen:

► Förlänga tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden där så är möjligt.

► Skjuta på tillsynsbesök som inte är kritiska.

► Prioritera verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden.

► Ta upp en dialog om pågående tillstånds- och tillsynsärenden (Vill företaget pausa eller avbryta?).

► Säkerställa tydlig, uppdaterad och tillgänglig information till företagen.

Läs mer här

Foto: Av Einarspetz – Eget arbete, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28784048

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr