Kommuner gör insatser för att rädda sina företag

Sala kommun är en av många kommuner som försöker underlätta för sina företag.

– Vi har funderat på hur vi kan gå till väga för att underlätta för företagen i denna svåra situation.  I detta skede är det viktigt med åtgärder som stärker företagens likviditet samt åtgärder som frigör företagarnas tid till att hantera krisen. Skriver kommunledningen i ett utskick.

Fokus ligger på att stärka företagens likviditet och att de får tid att hantera krisen. Insatserna sammanfattas i en lista och utskicket är undertecknat av kommunalrådet Anders Wigelsbo, kommunchef Daniel Holmvin samt näringslivschef Annica Åkerblom.

Här är listan på åtgärder i Sala kommun:

► Ge anstånd/förlänga betalningstider på avgifter inom VA, sophantering, tillstånd och tillsyn etc samt återbetalning om ett ärende dras tillbaka.

► Ge anstånd/förlänga betalningstider på hyra i lokaler.

► Korta ner betalningstider till leverantörer.

► Generös hållning till leverantören vid inställda konferenser, föredrag, resor etc, exempelvis genom att dela på faktiska kostnader.

Åtgärder för att frigöra tid hos företagen:

► Förlänga tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden där så är möjligt.

► Skjuta på tillsynsbesök som inte är kritiska.

► Prioritera verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden.

► Ta upp en dialog om pågående tillstånds- och tillsynsärenden (Vill företaget pausa eller avbryta?).

► Säkerställa tydlig, uppdaterad och tillgänglig information till företagen.

Läs mer här

Foto: Av Einarspetz – Eget arbete, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28784048

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar