KD kräver förlängda stöd till 30 juni

Jakob Forsmed (KD) lägger fram ett utskottsinitiativ som pressar regeringen att förlänga krisstöden för företagen till den siste juni redan nu.

”Det är bara att ta in det som har hänt de senaste veckorna, med vaccinleveranser, mutationer och annat. Det är uppenbart att det åtminstone i vissa branscher kommer att vara helt nödvändigt att ha stöd fram till åtminstone sommaren”, säger Jakob till Sveriges radio. 

Nästa vecka fattar regeringen beslut om en extra ändringsbeslut och då förlängs krisstöd fram till siste april. Beslutet aviserades i början på februari.

Jakob Forsmed och kristdemokraterna menar dock att det är uppenbart att det åtminstone i vissa branscher kommer att vara helt nödvändigt att ha stöd fram till åtminstone sommaren, och få medhåll från både Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.

Nästa vecka väntas regeringen fatta beslut om förlängda åtgärder, men bara fram till sista april.

Lyssna på radioanstalt här

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar