Kassaregisterlagen hårt slag mot småföretagen

[one_half]

Nästan tre av fyra av berörda småföretag uppger att de kommer att drabbas ekonomiskt av den nya kassregisterlagen. I den rådande lågkonjunkturen är det redan i dag tuffa tider för de minsta företagen. Den nya lagen som införs från den 1 januari 2010 innebär ökade kostnader och mer krångel. Tvärt emot vad regeringen lovat.

Det framkommer i en färsk undersökning som FöretagarFörbundet har gjort bland sina medlemmar. Undersökningen visar också att två av tre drabbade småföretagare inte känner sig helt säkra på vad den nya kassaregisterlagen innebär. Och hela sju av tio har inte ens beställt kontrollbox och register.

– Det nya regelverket är otydligt. Vi får varje dag samtal från förtvivlade småföretagare som inte vet hur de ska gå till väga eller hur de ska finansiera de nya apparaterna och kontrollboxarna, säger Camilla Littorin, förbundssekreterare FöretagarFörbundet.

– Alla pratar om småföretagens betydelse för Sverige, välfärden och jobben. Samtidigt stiftas nya lagar som gör det ännu svårare att vara småföretagare. Det är helt orimligt, jag undrar om politikerna verkligen inser vilka konsekvenser detta kan få. En noggrann konsekvensanalys måste genomföras innan lagen träder i kraft.

Tanken med den nya lagen är att förhindra skattefusk och osund konkurrens. Något som FöretagarFörbundet och dess 35 000 hårt arbetande småföretagare självklart tycker är viktigt. Men den nya lagen drabbar de minsta företagen hårt, medan storföretagen ofta är undantagna lagen.

[/one_half]

[one_half_last]

– Om Skatteverket vill ha en bättre övervakning av kontanthandeln måste småföretagen kompenseras för detta via skatteavdrag. Dessutom försvårar krisen det ytterligare. Och det råder fortfarande stor osäkerhet om vilka apparater som faktiskt är godkända. Därför anser vi att lagen måste skjutas upp och frågetecknen redas ut.

En fråga som också tas upp av många småföretagare är integritetsfrågan. Med den nya lagen kommer Skatteverket, när som helst, kunna göra oanmälda inspektioner. Många småföretagare som sliter med att få sin verksamhet att gå runt känner sig uthängda som fuskare. Eller som en av småföretagarna i undersökningen säger.

”Detta drabbar de minsta affärerna som kanske har en stor arbetsbelastning ändå, nu får man även detta på sig. Det känns som att de inte litar på oss småföretagare. Det känns inte bra.”

Fakta om undersökningen

Webbundersökning bland FöretagarFörbundets medlemmar mellan den 14 till 19 oktober 2009. Antal svarande: 1 661 företagare, varav 720 som berördes av lagen. Det är dessa vi hänvisar till i pressmeddelandet. Genomförd av Hero Kommunikation AB.

Fakta om kassaregisterlagen

Läs mer om lagen på www.skatteverket.se/kassaregister

För mer information

Camilla Littorin, förbundssekreterare, FöretagarFörbundet
Tel: 070-553 66 70
e-post: camilla.littorin@ff.se

[/one_half_last]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr