Kallelse till förbundsstämma

 

Kallelse till förbundsstämma i Företagarförbundet Fria Företagare
Lördagen den 25 april 2015, Clarion Grand Hotel, Stortorget 8, 251 11 Helsingborg

Program
11.30–12.00 Registrering av deltagande medlemmar
12.00–13.00 Lunch
13.00– Förbundsstämma – närvaro endast för medlemmar

Motioner
Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 30 mars 2015 och
skickas till: Företagarförbundet Fria Företagare, Box 1132, 262 22 Ängelholm.

Anmälan
Anmälan via mejl till info@ff.se senast 30 mars 2015
Ange namn, företagets namn, medlemsnummer, telefonnummer samt postadress.

Välkommen!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar