Kallelse till förbundsstämma i Företagarförbundet Fria Företagare
Lördagen den 25 april 2015, Clarion Grand Hotel, Stortorget 8, 251 11 Helsingborg

Program
11.30–12.00 Registrering av deltagande medlemmar
12.00–13.00 Lunch
13.00– Förbundsstämma – närvaro endast för medlemmar

Motioner
Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 30 mars 2015 och
skickas till: Företagarförbundet Fria Företagare, Box 1132, 262 22 Ängelholm.

Anmälan
Anmälan via mejl till info@ff.se senast 30 mars 2015
Ange namn, företagets namn, medlemsnummer, telefonnummer samt postadress.

Välkommen!

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.