Betalningstider-Fotolia_23336464_XS-1337661825513IT-entreprenören Dan Olofsson skriver i en debattartikel i Dagens Industri att Sverige bör följa Tysklands exempel och lagstifta om betalningstider.
– Storföretagen har förlängt betalningstiderna mot sina underleverantörer till 60 till 120 dagar. På detta sätt har miljarder kronor i likviditet flyttats från små och medelstora ­företag till storföretagen, skriver Olofsson.
Stora företag hänvisar ibland till att man har ännu längre betalningstider i Sydeuropa. Enligt Olofsson har dock Tyskland infört en lag om max 30 dagars ­betalningstid utan frivillighetsklausuler.
– Så frågan uppstår om vi i Sverige ska se Tyskland eller Sydeuropa som ett föredöme när det gäller att få en effektiv ekonomi med snabb kapitalomsättning.
Olofsson ger också en känga åt politikernas sätt att se på företagen.
– Jag är den förste att värdesätta storföretagens betydelse för Sveriges utveckling som exportnation. Och självklart är också statens roll viktig. Men ska vi skapa fler jobb för ungdomar och bryta utanförskap har små och medelstora företag en mycket viktig roll att spela. Men då ska dessa inte pressas till sista kronan genom att ­behöva agera bank åt storföretag och staten.

Läs hela debattartikeln på Di.se

FöretagarFörbundet har också uppmärksammat den här problematiken och föreslår Förlängd uppbördstid genom att betalningstid för inbetalning av moms, källskatt och arbetsgivaravgifter förlängs med 18 dagar. Det skulle underlätta för småföretag som idag tvingas betala in skatter och avgifter innan de själva fått betalt av kunder som kräver 90 dagars betaltid.

Läs mer om Fria Företagares förslag

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.