Inte många småföretagare tror att Brexit påverkar dem

Brexit är stundtals en gigantisk fråga i medier runt om i Sverige och Europa. Men få småföretagare tror att en Brexit kommer att påverka dem nämnvärt.

7 av 10 tror INTE att det kommer att påverkas av en Brexit. Endast 14 procent av Företagarförbundets medlemmar tror att Brexit kommer att påverka deras företag. Och det som påverkas tror de kommer att vara kostnader för export, men framför allt import från Storbritannien, både direkta kostnader och indirekta. Därtill oroar sig nästan hälften för längre och sämre leveranstider. Att det dessutom blir krångligare med mer administration av tullfakturor förväntar sig relativt få företagare. var tredje företagare tror att det kommer att ske en Brexit i år men var fjärde tror inte alls att det blir någon utan att Britterna stannar kvar i EU. Då skulle ”mycket väsen för ingenting” få en ny innebörd…

30 procent tror att Brexit varit startskottet och att fler länder kommer att följa efter och vilja lämna EU.

Läs hela undersökningen här

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar