Insats för rimligare elpriser

Ebba Busch och Bo Diczfalusy

Regeringen gav den 25 januari en särskild utredare, Bo Diczfalusy, i uppdrag att analysera och föreslå hur den svenska elmarknaden kan utvecklas och regleras.

”Syftet är att tydliggöra systemansvaret, öka leveranssäkerheten, skapa långsiktiga planeringsförutsättningar och att ge fossilfria kraftslag marknadsmässig ersättning för de nyttor de bidrar med till Sveriges energiförsörjning”, skriver Klimat- och näringslivsdepartementet i sitt pressmeddelande.

Utredaren skall:

  • föreslå på vilket sätt den finansiella elmarknaden, långsiktiga energiköpsavtal, kapacitetsmekanismer och stödtjänstmarknader kan utvecklas,
  • utreda vilken roll marginalkontrakt kan ha på en framtida elmarknad utifrån de förutsättningar som ges i den europeiska elmarknads­regleringen,
  • föreslå hur termerna systemansvarig för överföringssystem och systemansvarig för distributionssystem kan införas och tydliggöras,
  • föreslå hur marknadsaktören leverantör av balanstjänst kan regleras och
  • föreslå hur systemet med anvisade elavtal på slutkundsmarknaden kan avvecklas.

Utredaren skall presentera ett förslag den 25 april 2025

Läs mer på TN.se

eller på regeringen.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr